WDROŻENIE I UTRZYMANIE WYMAGAŃ DYREKTYWY O SYGNALISTACH

Dyrektywa o Sygnalistach

Wszystkie przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 250 osób, od dnia 17.12.2021 muszą wdrożyć i utrzymać wymagania zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. Dyrektywę i Sygnalistach.

Oferujemy:
  • Wdrożenie i utrzymanie wymagań Dyrektywy o Sygnalistach
  • Audit 
  • Konsultacje