PROGRAMY ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW

Oferujemy Szkolenia oraz Warsztaty z następującego zakresu:

  • Mobbing
  • Formy Prześladowania
  • Zarządzanie Zespołem
  • Zarządzanie Konfliktem
  • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej
  • Etyka Biznesu
  • Zarządzanie czasem
  • Inne dopasowane do szczegółowych wymagań Klienta.